Đăng nhập mỗi ngày, nhận liền phần thưởng

Đăng nhập thường xuyên mỗi ngày, có cơ hội nhận ngay phần thưởng hấp dẫn tại w88.

Thời gian khuyến mãi

Khuyến mãi này bắt đầu diễn ra từ 00:00:00 (GMT+8) ngày 01/02/2020 đến 23:59:59(GMT+8) ngày 31/02/2020.

Điều khoản và điều kiện

  • Để tham gia thành viên cần đăng nhập vào trò chơi Vua Câu Cá bằng thiết bị di động và có cơ hội nhận được giải thưởng như sau:
ĐĂNG NHẬP VÀO TRÒ CHƠI GIẢI THƯỞNG
Đăng nhập 1 ngày 30 Xu
Đăng nhập liên tục 2 ngày 50 Xu
Đăng nhập liên tục 3 ngày 80 Xu
Đăng nhập liên tục 4 ngày 100 Xu
Đăng nhập liên tục 5 ngày 150 Xu
Đăng nhập liên tục 6 ngày 180 Xu
Đăng nhập liên tục 7 ngày 200 Xu
  • W88 có quyền ngưng khuyến mãi w88 này vào bất kỳ thời gian nào và từ chối trao giải thưởng cho thành viên cụ thể nào hay nhóm thành viên lạm dụng CTKM.
  • Tất cả Quy Định Chung về khuyến mãi của W88 đều sẽ được áp dụng.
  • Mọi quy định chung về CTKM của nhà cái W88 đều sẽ được áp dụng triệt để.

Truy cập link sau đây để đăng ký w88 nhanh nhất:

link đăng ký w88