Lịch sử các kỳ bóng đá Seagame

Sea Games có thể hiểu là đại hội thể thao Đông Nam Á được xem là lớn nhất từ trước đến nay, và Sea Games được tổ chức 2 năm 1 lần, với sự hiện diện của 11 quốc gia, và khoảng hơn 500 vận động viên, huấn luyện viên, quan chức thể thao trong khu vực với mục đích đầu tiên là có thể giao lưu, học hỏi, gắn kết thêm tình cảm giữa các nước, thi đấu nhiều môn thể thao theo danh sách chính thức được đề bạt bởi chính nước đăng cai cùng các liên đoàn thể thao có liên quan.

Hành trình bóng đá seagame từ 1959 đến hiện tại

Bóng đá Seagame 1959

 • Chủ nhà: Thái Lan.
 • Các quốc gia tham dự: Việt Nam Cộng Hoà, Myanmar, Malaysia, Thái Lan.
 • Đội vô địch: Việt Nam Cộng Hoà.

Bóng đá Seagame 1961

 • Chủ nhà: Myanmar.
 • Các quốc gia tham dự: Lào, Myanmar, Việt Nam Cộng Hoà, Thái Lan, Malaysia, Campuchia.
 • Đội vô địch: Malaysia.

Bóng đá Seagame 1965

 • Chủ nhà: Malaysia.
 • Các quốc gia tham dự: Thái Lan, Myanmar, Việt Nam Cộng Hoà, Malaysia, Singapore.
 • Đồng vô địch: Myanmar, Thái Lan.

Bóng đá Seagame 1967

 • Chủ nhà: Thái Lan.
 • Các quốc gia tham dự: Thái Lan, Myanmar, Việt Nam Cộng Hoà, Malaysia, Lào
 • Đội vô địch: Myanmar.

Bóng đá Seagame 1969

 • Chủ nhà: Myanmar.
 • Các quốc gia tham dự: Myanmar, Thái Lan, Việt Nam Cộng hòa, Malaysia, Lào.
 • Đội vô địch: Myanmar.

Bóng đá Seagame 1971

 • Chủ nhà: Malaysia.
 • Các quốc gia tham dự: Myanmar, Việt Nam Cộng hòa, Lào, Malaysia, Thái Lan, Singapore, Campuchia.
 • Đội vô địch: Myanmar.

Bóng đá Seagame 1973

 • Chủ nhà: Singapore.
 • Các quốc gia tham dự: Myanmar, Việt Nam Cộng hòa, Malaysia, Thái Lan, Lào, Singapore.
 • Đội vô địch: Myanmar.

Bóng đá Seagame 1975

 • Chủ nhà: Thái Lan.
 • Các quốc gia tham dự: Thái Lan, Myanmar, Singapore, Malaysia.
 • Đội vô địch: Thái Lan.

Bóng đá Seagame 1977

 • Chủ nhà: Malaysia.
 • Các quốc gia tham dự: Indonesia, Myanmar, Thái Lan, Malaysia, Philippines, Brunei, Singapore.
 • Đội vô địch: Malaysia.

Bóng đá Seagame 1979

 • Chủ nhà: Indonesia.
 • Các quốc gia tham dự: Indonesia, Malaysia, Myanmar, Singapore, Thái Lan.
 • Đội vô địch: Malaysia.

Bóng đá Seagame 1981

 • Chủ nhà: Philippines.
 • Các quốc gia tham dự: Indonesia, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Myanmar, Philippines.
 • Đội vô địch: Thái Lan.

Bóng đá Seagame 1983

 • Chủ nhà: Singapore.
 • Các quốc gia tham dự: Brunei, Philippines, Singapore, Myanmar, Indonesia, Malaysia, Thái Lan.
 • Đội vô địch: Thái Lan.

Bóng đá Seagame 1985

 • Chủ nhà: Thái Lan.
 • Các quốc gia tham dự: Brunei, Singapore, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Philippines.
 • Đội vô địch: Thái Lan.

Bóng đá Seagame 1987

 • Chủ nhà: Indonesia.
 • Các quốc gia tham dự: Brunei, Malaysia, Singapore, Myanmar, Indonesia, Thái Lan.
 • Đội vô địch: Indonesia.

Bóng đá Seagame 1989

 • Chủ nhà: Malaysia.
 • Các quốc gia tham dự: Brunei, Malaysia, Philippines, Myanmar, Indonesia, Singapore, Thailand.
 • Đội vô địch: Malaysia.

Bóng đá Seagame 1991

 • Chủ nhà: Philippines.
 • Các quốc gia tham dự: Indonesia, Singapore, Thái Lan, Malaysia, Myanmar, Philippines, Việt Nam.
 • Đội vô địch: Indonesia.

Bóng đá Seagame 1993

 • Chủ nhà: Singapore.
 • Các quốc gia tham dự: Brunei, Indonesia, Singapore, Thái Lan, Lào, Malaysia, Myanmar, Philippines, Việt Nam.
 • Đội vô địch: Thái Lan.

Bóng đá Seagame 1995

 • Chủ nhà: Thái Lan.
 • Các quốc gia tham dự: Brunei, Malaysia, Myanmar, Philippines, Campuchia, Indonesia, Lào, Singapore, Thái Lan,
 • Việt Nam.
 • Đội vô địch: Thái Lan.

Bóng đá Seagame 1997

 • Chủ nhà: Indonesia.
 • Các quốc gia tham dự: Brunei, Malaysia, Myanmar, Campuchia, Indonesia, Lào, Philippines, Thái Lan, Singapore.
 • Việt Nam.
 • Đội vô địch: Thái Lan.

Bóng đá Seagame 1999

 • Chủ nhà: Brunei.
 • Các quốc gia tham dự: Thái Lan, Myanmar, Lào, Indonesia, Việt Nam, Singapore, Campuchia,
 • Philippines, Malaysia, Brunei.
 • Đội vô địch: Thái Lan.

Bóng đá Seagame 2001

 • Chủ nhà: Malaysia.
 • Các quốc gia tham dự: Brunei, Campuchia, Malaysia, Myanmar, Indonesia, Lào, Singapore, Thái Lan, Việt Nam.
 • Đội vô địch: Thái Lan.

Bóng đá Seagame 2003

 • Chủ nhà: Việt Nam.
 • Các quốc gia tham dự: Campuchia, Lào, Malaysia, Indonesia, Myanmar, Thái Lan, Singapore, Việt Nam.
 • Đội vô địch: Thái Lan.

Bóng đá Seagame 2005

 • Chủ nhà: Philippines.
 • Các quốc gia tham dự: Philippines, Campuchia, Indonesia, Lào, Singapore, Thái Lan, Malaysia, Myanmar, Việt
 • Nam.
 • Đội vô địch: Thái Lan.

Bóng đá Seagame 2007

 • Chủ nhà: Thái Lan.
 • Các quốc gia tham dự: Campuchia, Indonesia, Việt Nam, Thái Lan,  Lào, Malaysia, Myanmar, Singapore.
 • Đội vô địch: Thái Lan.

Bóng đá Seagame 2009

 • Chủ nhà: Lào.
 • Các quốc gia tham dự: Lào, Campuchia, Indonesia, Myanmar, Singapore, Thái Lan, Malaysia, Đông Timor, Việt Nam.
 • Đội vô địch: Malaysia.

Bóng đá Seagame 2011

 • Chủ nhà: Indonesia.
 • Các quốc gia tham dự: Indonesia, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Myanmar, Đông Timor, Lào, Campuchia, Việt Nam, Brunei, Philippines.
 • Đội vô địch: Malaysia.

Bóng đá Seagame 2013

 • Chủ nhà: Myanmar.
 • Các quốc gia tham dự: Malaysia, Singapore, Việt Nam, Thái Lan, Indonesia,  Lào, Brunei, Myanmar, Đông Timor, Campuchia.
 • Đội vô địch: Thái Lan.

Bóng đá Seagame 2015

 • Chủ nhà: Singapore.
 • Các quốc gia tham dự: Brunei, Singapore, Thái Lan, Lào, Malaysia, Myanmar, Campuchia, Indonesia, Philippines, Đông Timor, Việt Nam.
 • Đội vô địch: Thái Lan.

Bóng đá Seagame 2017

 • Chủ nhà: Malaysia.
 • Các quốc gia tham dự: Brunei, Lào, Malaysia, Myanmar, Thái Lan, Đông Timor, Philippines, Campuchia, Indonesia, Singapore, Việt Nam.
 • Đội vô địch: Thái Lan.

Bóng đá Seagame 2019

 • Chủ nhà: Philippines.
 • Các quốc gia tham dự:
 • Đội vô địch: