Tham gia giải trí vua câu cá tại nhà cái w88, nhận ngay giải thưởng

Cùng tham gia với w88 vừa nhận được chiến thắng vừa được nhận thưởng ngập tràn trong trò gia giải trí vua câu cá.

Điều kiện và điều khoản

  • Chương trình khuyến mãi này được bắt đầu từ 00:00:01 (GMT+8) ngày 01/02/2020 đến 23:59:59 (GMT+8) ngày 29/02/2020.
  • Thành viên cần phải đăng nhập vào trong trò chơi vua cấu cá bằng thiết bị di động và tham gia vào trong trò chơi để có được cơ hội nhận ngay giải thưởng như sau:
YÊU CẦU GIẢI THƯỞNG
Tham gia trò chơi Vua Câu Cá trong 3 phút 30 Xu
Tham gia trò chơi Vua Câu Cá trong 6 phút 50 Xu
Tham gia trò chơi Vua Câu Cá trong 12 phút 80 Xu
Tham gia trò chơi Vua Câu Cá trong 15 phút 100 Xu
Tham gia trò chơi Vua Câu Cá trong 20 phút 150 Xu
Tổng Cộng 410 Xu
  • Giải thưởng cần phải được xác nhận theo cấp bậc liên tiếp.
  • Giải thưởng của từng cấp bậc cũng sẽ được cài đặt lại sau khi đã nhận thưởng.
  • Thành viên hợp lệ nhấp chọn vào trong nút “tham gia” và giải thưởng sẽ được cập nhật vào trong tài khoản vua câu cá.
  • W88 có quyền ngưng khuyến mãi w88 này vào bất kỳ thời gian nào và từ chối trao giải thưởng cho thành viên cụ thể nào hay nhóm thành viên lạm dụng CTKM.
  • Kết quả sẽ được công bố trong vòng 05 ngày làm việc, kể từ sau khi khuyến mãi kết thúc. Trong vòng 15 ngày kể khi khuyến mãi kết thúc, nếu W88 không thể liên hệ được với thành viên, giải thưởng sẽ bị xem như mất hiệu lực và sẽ bị hủy bỏ.
  1. Mọi quy định chung về CTKM của nhà cái W88 đều sẽ được áp dụng triệt để.

Truy cập link sau đây để đăng ký w88 nhanh nhất:

link đăng ký w88